TONDACH® krásne strechy z prírody s dlhou životnosťou!

Aké zaťaženie unesie strecha, krov a krytina?

eďže žijeme v klimatickej oblasti, v ktorej sú zimy spojené s častými prívalmi snehu, pri stavbe strechy musíme myslieť aj na jej zaťaženie. To popisuje norma STN EN 1991-1-3 a jej národný dodatok. Na základe tejto normy je možné určiť hodnoty zaťaženia strechy snehom, ktoré sú následne využité pri jej návrhu a realizácií. Miera zaťaženia strechy snehom je samozrejme závislá od konkrétneho regiónu a nadmorskej výšky.

Pri výpočtoch zaťaženia strechy snehom sa určuje, aké zaťaženie musia konštrukcie strechy vydržať a ako strechu navrhnúť a vystavať tak, aby boli tieto podmienky splnené. Vo všeobecnosti platí, že strechy so strmším sklonom majú nižšie zaťaženie snehom.

Oblasť Slovenska je rozdelená do piatich snehových zón, v ktorých sú podmienky na zaťaženie snehom rozličné.

Mesto

Nadmorská výška v m

Sk* v kN/m²

S* v kN/m²

Čadca

420

1,69

1,352

Trenčín

210

0,84

0,672

Dunajská Streda

118

0,58

0,464

*Sk – zaťaženie snehom na povrchu zeme
S – navrhovaná hodnota zaťaženia snehom na streche