TONDACH® krásne strechy z prírody s dlhou životnosťou!

Aký je rozdiel medzi povrchovými úpravami?

Zákazníci Tondach-u majú na výber z troch typov povrchov pálených škridiel.

Škridly v prírodnom prevedení sú bez povrchových úprav, ich farba je závislá od zloženia suroviny a farba škridly je rovnaká v celom priereze. Je však možné, že sa vplyvom usadenín časom vytvorí na povrchu škridiel patina, ktorá zmení farebné pôsobenie celej strechy. Úžitkové vlastnosti škridly sa však nemenia.

Pre elimináciu usadzovania nečistôt na povrchu škridiel sa vyrábajú škridly engobované a glazované.

Škridly s povrchovou úpravou engoba sú matné až mierne lesklé. Engobu získavame nanesením vrstvy keramickej hmoty – ílovitého bahna s potrebným obsahom minerálov a oxidov kovov – na vysušený výrobok. Podľa druhu a množstva oxidov v hmote, nadobudne povrch krytiny po výpale nad 1000°C požadovaný farebný odtieň.

Glazované škridly sa vyrábajú na rovnakom princípe ako engobované, ale s tým rozdielom, že nanášaná zmes obsahuje sklovité prímesi a škridly sú tým pádom po vypálení vysoko lesklé.

V čom spočívajú výhody engobovaných a glazovaných škridiel?

Výhody engobovaných a glazovaných škridiel spočívajú hlavne v tom, že u nich nedochádza k usadeniu nečistôt ako napríklad u škridiel s drsnejším povrchom, alebo rôznymi výbežkami.

Pri týchto škridlách sme na viac schopní na vyžiadanie zákazníka vyrobiť i mnoho iných farieb, ako len klasická červená. Vďaka tomu, že sklovitá zmes nie je ako u iných materiálov natretá, ale vypálená priamo do povrchu škridly, sa farba nezmyje, tzv. neoprší.

Okrem estetického dojmu z elegantnej strechy získate ochranu voči UV žiareniu, kyslým dažďom, alebo krupobitiu.