TONDACH® krásne strechy z prírody s dlhou životnosťou!

Výhody šikmej strechy

 • Prečo sa rozhodnúť pre šikmú strechu?

  Rozmýšľate nad výstavbou domu a chystáte sa začať s fázou projektovania? Už počas nej je nutné premyslieť si, aký typ strechy na svojom dome použijete. Chcete, aby bola maximálne odolná voči poveternostným vplyvom, zabezpečovala vhodnú klímu na bývanie a bola pre vás počas celého životného cyklu ekonomicky výhodná? Rozhodnite sa pre šikmú strechu. Ďalej»

 • Bezpečná ochrana voči dažďovej vode

  Každé malé dieťa, ktoré požiadate nakresliť strechu sa inštinktívne rozhodne pre šikmú strechu. Z toho vyplýva, že naša kultúra je úzko spätá s takýmto tvarom strechy. V našich klimatických podmienkach je tento tvar osvedčený stáročiami a ešte dnes ponúka vynikajúcu ochranu. Ďalej»

 • Dodatočná montáž

  Dnes sa často strechy pri novostavbách namontujú ihneď. Pretože bývanie pod strechou je nielen obľúbené, ale aj cenovo výhodné. Ďalej»

 • Optimálna klíma

  Jednou z najdôležitejších úloh podkrovia je udržať optimálnu tepelnú pohodu. Ďalej»

 • Presvetlenie podkrovia

  Základným predpokladom pre zdravé a pohodlné bývanie pod strechou je správne vetranie, presvetlenie a preslnenie. Práve šikmá strecha ponúka mnoho výhod. Kedysi tmavé podkrovia sú dnes presvetlené rôznymi strešnými oknami a vikiermi, ktoré zvyšujú obyvateľom kvalitu života. Ďalej»

 • Ochrana proti hluku

  Protihluková ochrana je spolu s tepelnou izoláciou a ochranou proti vlhkosti na prvom mieste medzi opatreniami v rámci výstavby, ktoré vytvoria lepšiu vnútornú klímu v obytných priestoroch. Pre pohodlie je tiež dôležitá akustická ničím nerušená atmosféra – nielen zvonka dovnútra, ale aj naopak. Ďalej»

 • Zaťaženie snehom

  Pre výpočet zaťaženia snehom platí na Slovensku norma STN EN 1991-1-3 s „národným dodatkom“. Táto norma poskytuje návod na určovanie hodnôt zaťažení spôsobených snehom, ktoré sa majú použiť pri návrhu konštrukcií budov a inžinierskych stavieb. Zaťaženie snehom sa rozlišuje podľa regiónu a nadmorskej výšky. Ďalej»