TONDACH® krásne strechy z prírody s dlhou životnosťou!

TONDACH® používa európsky certifikát kvality

Natureplus – je medzinárodná ekologická organizácia, ktorá si dala za ciel trvalo udržiavať vývoj v stavebnom sektore.   

Európsky certifikát kvality „natureplus" je medzinárodná značka kvality pre stavebné výrobky, ktorá je orientačným bodom pre stavbárov v smere obnoviteľnosti zdrojov. TONDACH Gleinstätten AG má oprávnenie túto značku kvality používať. Produkty nesúce túto značku sa vyznačujú vysokou kvalitou z hľadiska zdravia, životného prostredia a funkčnosti.  

TONDACH® vždy kládol dôraz na absolútne čisté, prirodzené výrobné procesy, z ktorých sa nakoniec vyrobia dokonale prírodné produkty. TONDACH® výrobky sú celkom bez chemických prísad. Vyrábajú sa zo 4 prírodných elementov – zem, voda, vzduch a oheň. Sila prírody v spojení s moderným výrobným postupom zaručuje hodnotný a trvalý stavebný materiál po generácie.

TONDACH® získal ako prvá rakúska spoločnosť medzinárodný certifikát „natureplus“.

www.natureplus.org