TONDACH® krásne strechy z prírody s dlhou životnosťou!

Najneskôr teraz, na začiatku studeného ročného obdobia, by ste mali myslieť na Vašu strechu.

02. september 2013

S príchodom zimy musí strecha domu odolávať extrémnym poveternostným vplyvom, pretože mráz a sneh môžu Vašej streche spôsobiť veľkú škodu. Jestvujúce poškodenie sa zosilní a voda môže napríklad trhlinami vnikať do vnútra domu. Vedie to k škodám z vlhkosti a k tvorbe plesní v podkrovnom priestore. Preto je práve pred zimou dôležité, nechať si strechu skontrolovať odborníkom. Ak zistí na streche vady, môže sa z vonku rýchlo a bezproblémovo uskutočniť komplexná rekonštrukcia strechy iba v niekoľkých pracovných krokoch.

1.         Demontáž starej poškodenej strešnej krytiny a strešných lát
2.         Odstránenie poškodenej tepelnej izolácie a parozábrany
3.         Zabudovanie parozábrany – Tondach Dasatop na ochranu proti vlhkosti
4.         Umiestnenie tepelnej izolácie medzi krokvy a drevené debnenie
5.         Uloženie poistnej hydroizolačnej fólie Tondach Tuning FOL, bezpečnej proti dažďu a vetru
6.         Montáž kontralát a strešných lát
7.         Uloženie keramickej strešnej krytiny

Špeciálne keramické škridly pre Vašu rekonštrukciu

Rad posuvných škridiel TONDACH® umožňuje efektívnu a rýchlu rekonštrukciu strechy, pretože tieto strešné škridly majú široký rozsah posuvu. Znamená to, že existujúce latovanie sa nemusí obnovovať. Ušetrí to čas a peniaze!

TONDACH poskytuje mnoho riešení rekonštrukcie striech vrátane solárneho systému a súčasti bleskozvodov. Pri rekonštrukcii strechy s pravými keramickými strešnými škridlami máte na výber z viac ako 16 typov strešných škridiel, z vyše 24 rozličných farebných odtieňov a z troch rozdielnych povrchov. Od prírodnej, matnej až lesklej si môžete zvoliť individuálne Vaše farebné odtiene.

Energeticky efektívne riešenia striech s TONDACH-om !

Myslieť dopredu a obnoviť, skôr než dôjde k škodám na Vašom vlastnom dome alebo k ohrozeniu ľudí. Optimálne zrekonštruovaná strecha dokáže znížiť náklady na energie až o 15 %. Vo vzťahu k téme Energetická efektívnosť sme osobitne pre rekonštrukcie striech rozšírili naše portfólio výrobkov podľa nových energetických hľadísk o mnohé komponenty.

V dôsledku toho dokážeme ponúknuť celkové riešenie pre strechu vrátane podstrešia. Rozšírením je napr. TONDACH Dasatop. Je to vlhkostne variabilná parozábrana, určená pre rekonštrukcie, ktorá sa dá uložiť spôsobom TOP (ponad krokvy) a  SUB (na existujúci podhľad medzi krokvami).

S výrobkom TONDACH sú krokvy a tepelná izolácia optimálne chránené proti účinkom vlhkosti, takže sú odolné voči silnému vetru a proti vniknutiu dažďovej vody. Bezpečné podstrešie prispieva k bezpečnosti a energetickej efektívnosti. Popri difúzne otvorených fóliách TONDACH, ponúkame našim zákazníkom aj príslušné univerzálne lepidlá, lepiace pásky a vetrotesné napájacie manžety. V princípe všetko, čo súvisí so strechou.

S našimi riešeniami striech spĺňame aj požiadavky novej európskej smernice o budovách, ktorá predpisuje vetrotesné a vzduchotesné vyhotovenie všetkých konštrukčných prvkov obvodového plášťa budovy.