TONDACH® krásne strechy z prírody s dlhou životnosťou!

Opäť sme získali ocenenie Superbrands

14. marec 2014

Expertná komisia Brand Council zložená z 18 nezávislých odborníkov a slovenskí spotrebitelia rozhodli o tohtoročných víťazoch cien Slovak Superbrands Award 2014 a Slovak Buisiness Superbrands Award 2014. Tento rok sa uzniesli na tom, že naša spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., je hodná týchto ocenení.

Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila cenu Slovak Superbrands Award 2014 a Slovak Business Superbrands Award 2014 našej spoločnosti. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré môžu slúžiť ako príklad úspešného rozvoja a dynamického vylepšovania imidžu svojej značky. Veríme, že cena, ktorú vyhrala naša značka, je pre našich zákazníkov a partnerov potvrdením našej kvality a povzbudením pri ich každodenných rozhodnutiach.

Cena Superbrands Award, ktorá vyzdvihuje najlepšie národné značky na základe odborných kritérií, je dôkazom pozitívnej spätnej väzby pre našu značku. Komisia Brand Council, ktorá rozhoduje o víťazoch, je zložená z uznávaných expertov, ktorých rozhodnutie a rozhodnutie slovenských spotrebiteľov, potvrdzuje doterajší úspech našej značky. Značky sú nominované výhradne na základe odborných kritérií, pričom spoločnosti nemôžu žiadať o toto uznanie.

Medzinárodný program Superbrands

Tento program vznikol pred viac ako pätnástimi rokmi vo Veľkej Británii. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili dva ciele: uviesť do stredu pozornosti mimoriadne silné značky a prezentovať pre účastníkov trhu, ktorí by sa radi rozvíjali a učili, značky hodné nasledovania. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a dnes je cena Superbrands Award uznávaná ako špeciálne ocenenie v 90 krajinách na piatich kontinentoch. Komisia Brand Council ma pri udeľovaní cien kľúčovú úlohu a zodpovednosť v každej krajine, ktorá sa na programe zúčastňuje. Organizátori súťaže preto vyberajú pre túto úlohu len vysoko uznávaných odborníkov, a to na základe rozsiahleho výberového procesu.

Viac informácii o Superbrands: www.slovaksuperbrands.com

  • Citáty:

Víťazstvo v projekte Superbrands nás veľmi teší. Je to pozitívna spätná väzba nielen na kvalitu našich výrobkov, ale aj na hodnotu samotnej značky, ktorú na Slovensku vytvárame už šestnásť rokov.“

Mária Kakašová
Country manager, McCain Slovensko

„Oficiálne zaradenie medzi najlepšie značky na našom trhu je pre nás veľkou cťou a skutočným ocenením toho, o čo sa dlhodobo snažíme. Je pre nás veľmi dôležité, aby bol Orange pre svojich zákazníkov nielen tým, kto im poskytuje špičkové služby, ale aby im dával aj pocit, že je to živá značka, ktorá má srdce, je im blízka a uznáva rovnaké hodnoty ako oni“

Andrea Cocherová
Riaditeľka úseku komunikácie a značky, Orange Slovensko a.s.