TONDACH® krásne strechy z prírody s dlhou životnosťou!

Povodňová katastrofa na Balkáne

11. jún 2014
Tondach podporí obete povodní prostredníctvom cca. 100 striech a postará sa o každú strechu nad hlavou.

Gleinstätten, 11. júna 2014: viac ako 3 milióny ľudí v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a Srbsku postihli najväčšie povodne za posledných sto rokov.

 

Situácia v regiónoch postihnutých povodňami sa na Balkáne upokojuje len veľmi pomaly. V časti Bosny a Hercegoviny sa postarali o ďalšie znepokojenie nové zrážky a to čo tu zostalo, je bahno a zničené domy. Podľa odhadov „Banky pre obnovu a rozvoj“ sa presunú na obnovu škôd spôsobených katastrofálnymi záplavami cca. 3 miliardy EUR.

 

Rýchla pomoc bude zabezpečená prostredníctvom dovozu stavebných materiálov.

 

V krízových oblastiach sa začali upratovacie práce a začalo sa aj s novou výstavbou. Najviac sa táto katastrofa dotkla časti Srbska, Bosny a Hercegoviny. Aby sa mohli obete povodní tohto regiónu dostať čo najskôr späť do svojich domovov, poskytla ihneď spoločnosť Tondach a Wienerberger bezplatne škridly i tehly pre obete povodní.

 

„Podpora ľudí tohto regiónu má pre nás najvyššiu prioritu. Musíme sa rýchlo postarať, aby postihnutí povodňami mali opäť strechu nad hlavou a aby sa pre nich vybudovala potrebná infraštruktúra, ktorú predstavujú materské školy, školy a nemocnice. Popri mnohých humanitárnych organizáciách chceme prispieť našou pomocou a postaráme sa o pokrytie cca. 100 domov obetí povodní,“ toľko slová Martina Olbricha a Marcusa Pechlanera, predstaviteľov dozornej rady koncernu Tondach Gleinstätten, AG. Taktiež Wienerberger a Pipelife podporia obete povodní so svojimi stavebnými balíkmi v spomínaných regiónoch.

 

S obnovou sa môže začať.

 

Tondach a Wienerberger sú výrobnými a odbytovými miestami v regiónoch dotknutých povodňami. Kvôli rýchlej pomoci sa obete povodní môžu skontaktovať s humanitárnymi organizáciami priamo zo svojho miesta bydliska. Koordinácia pomoci prostredníctvom dodávania materiálu na strechy sa uskutoční v krajinách pomocou nasledujúcich lokálnych organizácií:

 

Chorvátsko:                                                             Srbsko:

Chorvátsky Červený kríž                                          Hausing Centar

Ulica Crvenog križa 14, P.P.93                                 Jaše Prodanovica 16

HR – 10 001  Zahreb                                                RS – 11000 Beograd

 

Bosna:

Caritas Switzerland

Travnička 1

Direkcija Sarajevo

BiH – 71000 Sarajevo

 

„Rozsah tejto povodňovej katastrofy je obrovský. Pre nás je to dôležité, aby sme vedeli pomôcť obetiam povodní rýchlo a nebyrokraticky. Postihnuté rodiny sa môžu ohlásiť v uvedených humanitárnych organizáciách a miestnych pomocných organizáciách. Dodávky stavebných materiálov sa robia centrálne prostredníctvom organizácií, ktoré sú oboznámené so situáciou a môžu realizovať dodávanie materiálov, čo najrýchlejšou a najefektívnejšou formou. Sme radi, že naše stavebné materiály vieme dodávať priamo z miesta, aby mohlo dochádzať k znovuvybudovaniu domovov a aby ľudia týchto regiónov mohli opäť cítiť istotu a bezpečie domova.“ – toľko predstavitelia koncernu Tondach Gleinstätten, AG.

 

TONDACH Gleinstätten, AG

 

TONDACH Gleinstätten AG je vedúcim producentom keramických škridiel v strednej a južnej Európe. Je to koncern, ktorý má svoju centrálu v meste Gleinstätten (v oblasti Štejersko) a zamestnáva okolo 1850 zamestnancov v 11 krajinách. Na Balkáne má Tondach svoje zastúpenie na piatich miestach a výrobné závody má v Srbsku, Chorvátsku a Macedónsku. V Bosne a Hercegovine je Tondach zastúpený so svojím odbytovým miestom v meste Sarajevo. V roku 2013 bol konsolidovaný obrat koncernu Tondach zhodnotený vo výške 154 Mil. Eur.  Tondach Gleinstätten AG stavia svoj úspech na lokálnom manažmente, najnovších technológiách a na inovatívnej výrobnej politike.